Cẩn trọng cổ phiếu nóng

Cẩn trọng cổ phiếu nóng

Trong những cơn sóng tăng, nhóm CP đầu cơ có thể giúp NĐT thu lời tính bằng lần. Nhưng với NĐT không có kinh nghiệm đây lại là nỗi kinh hoàng. Đã có không ít NĐT...
Chat với BizLIVE