Doanh nghiệp trẻ và bài toán nguồn nhân lực

Doanh nghiệp trẻ và bài toán nguồn nhân lực
Xu hướng khởi nghiệp đang được triển khai mạnh mẽ trên cả nước với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan đoàn thể và cả doanh nghiệp (DN). Nhưng để thành công, ngoài nguồn vốn, những người trẻ...
Chat với BizLIVE