Xử lý rốt ráo hàng vạn xe “vô chủ”

Xử lý rốt ráo hàng vạn xe “vô chủ”

Thay vì phải chờ 1 năm theo quy định hiện hành, từ 1.5, những phương tiện bị tạm giữ quá 30 ngày mà chủ xe không đến nhận, cảnh sát có quyền tịch thu, bán...
Chat với BizLIVE