Nghề bán vốn nhà nước

Nghề bán vốn nhà nước
Quản lý khối tài sản hàng trăm ngàn tỷ đồng của Nhà nước với nhiệm vụ rõ ràng là bảo toàn và sinh lời, dưới góc nhìn của những người trong cuộc thực sự là một...
Du lịch sông Hồng mắc cạn

Du lịch sông Hồng mắc cạn

Từ nhiều năm qua, phát triển du lịch Hồ Tây và sông Hồng được thành phố Hà Nội đặt ra nhiều kỳ vọng về những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách. Tuy nhiên...
Chat với BizLIVE