Nghề bán vốn nhà nước

Nghề bán vốn nhà nước
Quản lý khối tài sản hàng trăm ngàn tỷ đồng của Nhà nước với nhiệm vụ rõ ràng là bảo toàn và sinh lời, dưới góc nhìn của những người trong cuộc thực sự là một...
Chat với BizLIVE