Dây dưa xử lý Mường Thanh Khánh Hòa

Dây dưa xử lý Mường Thanh Khánh Hòa
Trong các kỳ họp HĐND, cử tri tỉnh Khánh Hòa liên tục yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa giải trình vì sao chậm xử lý sai phạm của Mường Thanh nhưng vẫn không nhận được câu...
Chat với BizLIVE