Văn phòng Chính phủ có Phó Chủ nhiệm mới

Văn phòng Chính phủ có Phó Chủ nhiệm mới
Ông Cao Huy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng...
Chat với BizLIVE