Bất ổn thương mại gỗ Việt - Trung

Bất ổn thương mại gỗ Việt - Trung

Trong khi quan hệ thương mại với tất cả hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc thâm hụt cho phía Việt Nam với quy mô hàng năm trên 20 tỷ USD thì thương mại các mặt...
Chat với BizLIVE