Khai khoáng trái phép sẽ đưa vào Luật hình sự

Khai khoáng trái phép sẽ đưa vào Luật hình sự

Thừa nhận việc quản trị khoáng sản tại Việt Nam còn nhiều điểm tồn tại khiến lãng phí tài nguyên thất thoát nguồn thu, song ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho...
Khoáng sản bị băm nát

Khoáng sản bị băm nát

Việc cấp phép khai thác khoáng sản được phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương khiến các vùng khoáng sản bị băm nát, gây khó khăn trong quản lý, giám sát và thất thu ngân...
Chat với BizLIVE