Cuộc đua của những đại gia ngành dược

Cuộc đua của những đại gia ngành dược
Nhu cầu và mức độ chi trả thuốc được dự báo tăng mạnh trong 5 năm tới đã khiến thị trường dược Việt Nam trở thành miền đất vàng với các nhà sản xuất, phân phối...
Chat với BizLIVE