Sai lầm lớn nhất của JVC

Sai lầm lớn nhất của JVC

Trong kinh doanh có lúc mạnh lúc yếu, đây là điều cổ đông có thể thông cảm và đồng hành với doanh nghiệp. Nhưng điều đáng sợ nhất cho ban lãnh đạo một công ty và...
Chat với BizLIVE