Khóc trên mỗi vuông tôm, ao cá

Khóc trên mỗi vuông tôm, ao cá

Dù được kỳ vọng góp phần cứu vớt cho xuất khẩu ngành nông lâm thủy sản đang trong thế suy giảm xuất khẩu do giá thế giới giảm, tiêu thụ khó khăn nhưng nhiều chính sách...
Chat với BizLIVE