Nỗi cô độc của Ocean Group

Nỗi cô độc của Ocean Group

“Việc ĐHCĐ phải tổ chức 3 lần, đối với cổ đông là sự bức xúc, còn thực sự đối với chúng tôi, đó là sự cô độc. Cảm giác bị bỏ rơi.” - Ông Lê Quang Thụ -...
Chat với BizLIVE