Thanh tra 50 ngày tại Bộ Quốc phòng

Thanh tra 50 ngày tại Bộ Quốc phòng
Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra 50 ngày tại Bộ Quốc phòng về công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ...
Chat với BizLIVE