Logo “xe vua” hết thời?

Logo “xe vua” hết thời?
In một logo chỉ có 400 đồng hoặc cao nhất 1.000 đồng, kèm theo hứa bảo kê để trở thành “xe vua”, rồi bán với giá từ 2,5-3 triệu đồng/xe/tháng, kiếm...
Chat với BizLIVE