Địa ốc ngóng cú hích từ khối ngoại

Địa ốc ngóng cú hích từ khối ngoại
Tỷ lệ người nước ngoài quan tâm, mua nhà, đất tại các dự án chỉ đạt 10 - 20% trên tổng lượng giao dịch của doanh nghiệp. Các chủ đầu tư trông đợi chính sách nhà ở dành cho...
Chat với BizLIVE