Hành trình thâu tóm MHC sắp đi đến hồi kết?

Hành trình thâu tóm MHC sắp đi đến hồi kết?
CTCP MHC (mã MHC) sắp tổ chức ĐHĐCĐ để chọn đối tác chiến lược nắm giữ 65% cổ phần không thông qua chào mua công khai. Nhiều khả năng đối tác chiến lược được chọn chính là nhóm...
Chat với BizLIVE