Giám sát Formosa thế nào sau sự cố?

Giám sát Formosa thế nào sau sự cố?
Đánh giá các giải pháp mà cơ quan chức năng đưa ra đã giám sát tương đối chặt chẽ nước thải Formosa. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, việc thay đổi công nghệ (từ dập cốc ướt...
Chat với BizLIVE