OCH - Kem Tràng Tiền: Duyên lành đứt gánh?

OCH - Kem Tràng Tiền: Duyên lành đứt gánh?

Kem Tràng Tiền từng được ghi nhận là công ty con của OCH. Nhưng mới đây, OCH đã ký thỏa thuận dừng nhận chuyển nhượng cổ phần với ông Hà Trọng Nam và yêu cầu ông...
Chat với BizLIVE