Chứng khoán 24h: ETF nội bị “xả”

Chứng khoán 24h: ETF nội bị “xả”

Từ ngày 10/10 đến 7/11/2014, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) đăng ký bán 1 triệu chứng chỉ quỹ E1VFVN30 của thành viên lập quỹ Quỹ ETF VFMVN30.
Chat với BizLIVE