Chung cư mini sẽ thoát hiểm thế nào?

Chung cư mini sẽ thoát hiểm thế nào?

Hàng nghìn dự án chung cư mini đang “chết mòn” có thể khởi sắc trở lại bởi những quy định về hợp thức hóa chung cư mini đã được đưa vào trong dự thảo Luật Nhà...
Khi người mua nhà đã chịu xuống tiền

Khi người mua nhà đã chịu xuống tiền

Số lượng giao dịch căn hộ tăng dần lên ngay trong tháng đầu tiên năm 2014 đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu của một sự chuyển biến mới trên thị trường bất động sản.
Chat với BizLIVE