Si Ma Cai có “cây tiền tỷ”

Si Ma Cai có “cây tiền tỷ”

Năm 2013, “đệ nhất buôn trâu Si Ma Cai” vét hết của nả trong nhà để mua tre làm cột chống, dựng giàn có mái phủ ngọn thông và nhập củ tam thất giống trồng 0,9 ha. Sau...
Thị trường sơn bức tranh đa sắc

Thị trường sơn bức tranh đa sắc

Thị trường sơn nước được phân định cho cả doanh nghiệp ngoại và nội, hứa hẹn sẽ diễn ra nhiều cuộc cạnh tranh ngoạn mục và quyết liệt.
Chat với BizLIVE