Ai đang ngầm thâu tóm Sông đà SDU?

Ai đang ngầm thâu tóm Sông đà SDU?
Sau nhiều năm nắm quyền tại Sông Đà SDU, chủ tịch Hoàng Văn Anh đã và đang “âm thầm” nâng dần tỷ lệ sở hữu của mình và người thân tại đây.
Chat với BizLIVE