5G “made in Vietnam” chờ bệ phóng

5G “made in Vietnam” chờ bệ phóng
Năm 2019, Việt Nam sẽ bắt tay vào thử nghiệm công nghệ 5G, sau đó triển khai thương mại chính thức cùng các nước trên thế giới vào 2020.
Chat với BizLIVE