Không chấp nhận gian dối, yếu kém

Không chấp nhận gian dối, yếu kém

(HNM) - "Đại" dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ (QL) 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ đang được triển khai trên toàn tuyến, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015, sớm khoảng một năm so với kế...
Kiểm soát chất lượng, đẩy nhanh tiến độ

Kiểm soát chất lượng, đẩy nhanh tiến độ

Trên toàn tuyến Quốc lộ 1, hàng loạt dự án mở rộng, nâng cấp đang được triển khai; nhiều dự án phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2014 và trong năm 2015 nên yêu cầu đẩy nhanh tiến...
Chat với BizLIVE