Lại nóng chuyện nhân sự cấp cao ngân hàng

Lại nóng chuyện nhân sự cấp cao ngân hàng
Theo kế hoạch, tại ĐHĐCĐ năm nay rất nhiều ngân hàng sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT để kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền...

“Ghế nóng” ngân hàng liên tục tìm chủ

“Ghế nóng” ngân hàng liên tục tìm chủ
Làn sóng nhân sự cấp cao sẽ tiếp tục biến động mạnh trong mùa ĐHĐCĐ thường niên năm nay. Nhân vật nào sẽ ngồi vào ghế “nóng” đến nay vẫn còn là ẩn số tại nhiều...
Chat với BizLIVE