Thận trọng khi nắm giữ USD

Thận trọng khi nắm giữ USD

Việc Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp, không để tỷ giá biến động quá 2% trong năm nay nên cá nhân và doanh nghiệp nắm giữ USD sẽ không có lợi.
Chat với BizLIVE