Sẽ có tội riêng để xử “đinh tặc”?

Sẽ có tội riêng để xử “đinh tặc”?

Dự thảo BLHS (sửa đổi) mới nhất đã thêm một tội danh mới để xử lý hành vi rải đinh, vật sắc nhọn trên đường bộ. Theo các chuyên gia, bổ sung này là rất...
Chat với BizLIVE