PDR: Thay đổi để thành công

PDR: Thay đổi để thành công

Sự chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư lớn đã giúp PDR gặp nhiều thuận lợi trong hoạt động thu hút các nguồn vốn đầu tư chất lượng và nâng cao vị thế doanh nghiệp...
Chat với BizLIVE