Vũ “nhôm” khai có 2 quốc tịch

Vũ “nhôm” khai có 2 quốc tịch

Trả lời chủ tọa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” cho biết ngoài tên chính bị cáo còn dùng 2 tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Về quốc tịch...
Chat với BizLIVE