Bi bét các công ty quỹ không có quỹ

Bi bét các công ty quỹ không có quỹ
Kinh doanh thua lỗ triền miền, hoạt động kém minh bạch, tìm cách đổi tên, đổi chủ, nhưng nhiều công ty quản lý quỹ chưa đổi vận. Điều này giải thích tại sao những công ty...
Chat với BizLIVE