BizLIVE -

Tuyến đường có điểm đầu tại điểm giao với tuyến đường liên khu vực nối 2 phân khu S1, S2 - tuyến số 1 và điểm cuối tại vị trí nối với tuyến đường phía Nam Khu đô thị Nam Quốc lộ 32.

 

Xây tuyến đường rộng 30m qua huyện Hoài Đức
Ảnh minh họa.
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5054/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH02, huyện Hoài Đức, tỷ lệ 1/500 tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.
Theo quyết định vừa được phê duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 1,62km thuộc địa phận xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. 
Tuyến đường có điểm đầu tại điểm giao với tuyến đường liên khu vực nối 2 phân khu S1, S2 - tuyến số 1 và điểm cuối tại vị trí nối với tuyến đường phía Nam Khu đô thị Nam Quốc lộ 32.
Đây là đường cấp khu vực (loại đường chính khu vực). Quy mô mặt cắt ngang rộng 30m, gồm hai lòng đường xe chạy 2x7,5m, dải phân cách giữa rộng 5m, hè đường hai bên rộng 2x5m.
UBND TP.Hà Nội giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.
UBND huyện Hoài Đức chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt cho UBND xã Đức Thượng và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý theo quy định.
Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Chủ tịch UBND xã Đức Thượng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý việc xây dựng các công trình dọc theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

TIẾN LỘC