BizLIVE - Tổ hợp công trình trên được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) xây dựng tại Khu đô thị du lịch sinh thái Hạ Long Star, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long.
Xây tổ hợp rộng 395.66m2 ở Hạ Long
Phối cảnh Khu đô thị du lịch sinh thái Hạ Long Star.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định thu hồi 395.663m2 đất đã giao cho UBND TP.Hạ Long giải phóng mặt bằng giao cho Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) thuê để đầu tư xây dựng Khu tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ du lịch và hỗn hợp thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Hạ Long Star tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long.
Theo đó, dự án có 111.943m2 đất hỗn hợp, gồm: đất hỗn hợp dịch vụ: 55.526,0 m2; đất hỗn hợp thương mại, căn hộ: 56.417,3 m2; 45.658 m2 đất thương mại, dịch vụ du lịch, gồm: Đất thương mại, dịch vụ du lịch: 43.257 m2; Đất biệt thự nghỉ dưỡng: 2.401,4 m2…
Thời hạn thuê đất 50 năm, kể từ ngày 23/01/2003.
Để thực hiện dự án trên, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tố chức luân chuyển hồ sơ để xác định giá thuê đất theo quy định, ký hợp đồng thuê đất.
Đồng thời, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Hạ Long và UBND phường Bãi Cháy bàn giao đất tại thực địa cho Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) quản lý sau khi hoàn tất các thủ tục, hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định. 

VẠN XUÂN