BizLIVE - Khu kinh tế ở phía Bắc đường tỉnh 913 (nay là quốc lộ 53B), thuộc địa bàn xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Xây khu kinh tế hơn 490 ha tại Trà Vinh
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dụng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.
Theo đó, phạm vi khu vực điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 490,46 ha tại phía Bắc đường tỉnh 913 (nay là quốc lộ 53B), thuộc địa bàn xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh bổ sung chức năng đầu mối hạ tầng kỹ thuật (nhà máy điện mặt trời) với diện tích khoảng 171,17 ha (Khu đổ bùn K6, K7) trên cơ sở điều chỉnh vị trí, quy mô của các khu chức năng bệnh viện, khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1 và khu cây xanh dọc kênh đào Trà Vinh.
Đồng thời, điều chỉnh vị trí và giữ nguyên quy mô đất bệnh viện về phía Đông Bắc so với vị trí đã được xác định tại quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg trên cơ sở điều chỉnh một phần khu vực quân đội quản lý.
Cùng với đó, chuyển đổi toàn bộ phần còn lại của khu vực quân đội quản lý thành khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1.
Như vậy, sau khi điều chỉnh cụ bộ quy hoạch, các khu chức năng trong phạm vi lập điều chỉnh cục bộ được xác định như sau: Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (nhà máy điện mặt trời) có quy mô diện tích khoảng 171,17 ha; khu bệnh viện khoảng 43,6 ha; khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1 khoảng 275,69 ha. 
Để điều chỉnh quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ đồ án quy hoạch chung theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 5/9/2011 để quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt; công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch và hồ sơ đồ án quy hoạch sau khi được cập nhật gửi về Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định.
UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tại khu vực có các nội dung được điều chỉnh cục bộ và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu kinh tế.

VÂN PHONG