BizLIVE - Theo quyết định vừa được phê duyệt, Khu đô thị Hưng Thịnh có quy mô quy hoạch khoảng 25,77ha. Quy mô dân số 3.000 người.
Xây khu đô thị hơn 25ha ở Quảng Nam
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Hưng Thịnh tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.
Theo quyết định vừa được phê duyệt, Khu đô thị Hưng Thịnh có quy mô quy hoạch khoảng 25,77ha. Quy mô dân số khoảng 3.000 người; trong đó dân số khu vực chỉnh trang khoảng 1.000 người, khu vực ở mới khoảng 2.000 người. 
Khu đô thị này, có phía Đông giáp Khu đô thị Bách Đạt 6; Phía Tây giáp khu nghĩa trang nhân dân hiện hữu; Phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu; Phía Bắc giáp đường Võ Như Hưng (đường 773). 
Để thực hiện quyết định trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng quyết định điều chỉnh cục bộ các nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu quản lý xây dựng đảm bảo không vượt quá quy định theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt.
Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trương Hưng Thịnh, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện công tác quản lý, đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt. 

VẠN XUÂN