Xây đường nối Yên Viên – Đình Xuyên – Phù Đổng

Vạn Xuân

15:06 10/07/2018

BizLIVE - Tuyến đường có điếm đầu (điếm 1) tại vị trí giao với đường Hà Huy Tập; điếm cuối (điếm 5) hết địa phận huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Xây đường nối Yên Viên – Đình Xuyên – Phù Đổng

Ảnh minh họa.

UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500.
Theo phê duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,78km thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên và các xã: Yên Viên, Yên Thường huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Tuyến có điếm đầu (điếm 1) tại vị trí giao với đường Hà Huy Tập; điếm cuối (điếm 5) hết địa phận huyện Gia Lâm.
Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điến hình rộng 40m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 2x11,25=22,5m; vỉa hè hai bên rộng 2x7,25=14,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt.
Để xây dựng tuyến đường này, Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung quyết định này; bàn giao cho UBND huyện Gia Lâm để tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường, phục vụ công tác quản lý quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến Trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt. Đồng thời, bàn giao hồ sơ cho UBND thị trấn Yên Viên và UBND các xã: Yên Viên, Yên Thường để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường và các đơn vị liên quan triến khai thực hiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

VẠN XUÂN