BizLIVE - Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, đồ án quy hoạch chi tiết Dự án Thái Hưng Eco City phù hợp với quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 được Thủ tướng phê duyệt.
Vụ nhà máy thép Gia Sàng biến thành shophouse: Thái Nguyên báo cáo gì với Thủ tướng?
Toàn bộ khu đất của Nhà máy thép Gia Sàng đã bị điều chỉnh thành đất xây shophuose, biệt thự.
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm tra, giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Thị Kiều Oanh, tổ 14, phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Luyện Cán thép Gia Sàng cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy luyện cán thép nhưng sau đó lại chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng (Thái Hưng Eco City).
Tại văn bản vừa gửi báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng trúng đấu giá tải sản gắn liền với đất thuê của Công ty cổ phần Luyện Cán thép Gia Sàng đã bị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên cưỡng chế kê biên để bán đấu giá, đảm bảo thi hành án. 
Ngày 30/7/2018, Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 28/KL-TTR về việc xác minh nội dung tố cáo của bà Vũ Thị Kiều Oanh đối với việc tổ chức thi hành án và bán đấu giá tài sản, liên quan đến việc tổ chức thi hành Quyết định số 07/2014/QĐST-KDTM ngày 08/01/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trong đó kết luận quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản bị kê biên có nhiều thiếu sót nhưng chưa đủ căn cứ để áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là hủy kết quả bán đấu giá theo Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ. 
Hơn nữa, theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, bà Vũ Thị Kiều Oanh không phải là người có tài sản bán đấu giá nên không có quyền khiếu nại, đề nghị hủy kết quả bán đấu giá tài sản.
Về nội dung khiếu nại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên của bà Oanh, đơn vị này cho biết, việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng, cho Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy Luyện cán thép và sân thể thao tại phường Gia Sàng là thực hiện các quy định pháp luật về bán tài sản gắn liền với đất thuê, không căn cứ vào hợp đồng bán đấu giá tài sản.
Dẫn các quy định tại Khoản 5, Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp người sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà bán tài sản gắn liềnvới đất thuê, không quy định phải có văn bản trả đất, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai có trách nhiệm lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đẩt được tiếp tục thuê đất và thông báo về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất với người bán, người góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất. Do vậy, Văn bản số 180/CV-GSS do ông Bùi Long Xuyên gửi UBND tỉnh Thái Nguyên trà lại đất không làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định thu hồi đất, cho thuê đất của UBND tỉnh.
Về nội dung đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên dừng ngay việc thực hiện Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng (Thái Hưng Eco City) do Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng làm chủ đầu tư, văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, Dự án Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (Tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng) của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng là dự án thực hiện theo các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng.... Hiện nay, dự án đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đang thực hiện giai đoạn đầu tư theo tiến độ. 
Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, Dự án Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City do Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng đề xuất thực hiện được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 2719/TTr-SKHĐT ngày 26/10/2017; dự án đã được Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 1228/BXD- PTĐT ngày 25/5/2018.
Theo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016, khu đất thực hiện dự án của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng được quy hoạch là đất hỗn hợp (Xây dựng công trình dịch vụ - thương mại, văn phòng, nhà ở). Do đó, Đồ án quy hoạch chi tiết dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng (Thái Hưng Eco City) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 phù hợp với quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
“Như vậy, bà Vũ Thị Kiều Oanh đề nghị hủy kết quả bán đấu giá, dừng việc thực hiện Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhả ở Gia Sảng (Thái Hưng Eco City) do Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng làm chủ đầu tư và khiếu nại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Luyện Cán thép Gia Sàng cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy Luyện Cán thép và sân thể thao tại phường Gia Sàng, thành phổ Thái Nguyên là không có cơ sở”, văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.
Trước đó, Phó Thủ tướng nhận được văn bản của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi kèm theo đơn của bà Vũ Thị Kiều Oanh phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến nhà máy thép Gia Sàng và việc xây dựng Dự án khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng, Thái Hưng Eco City.
Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến: Các nội dung phản ánh của bà Vũ Thị Kiều Oanh về bán đấu giá tài sản bị kê biên của Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng đã được Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra và có kết luận số 28/KL-TTR ngày 30/7/2018.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, giải quyết các nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Thị Kiều Oanh về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng cho Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy luyện cán thép nhưng sau đó lại chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng Dự án khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng (Thái Hưng Eco City) tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; có văn bản trả lời Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 2/2019.

VẠN XUÂN