Diện tích Hà Nội hiện nay tăng 22 lần, dân số tăng gấp 14 lần so với trước khi điều chỉnh.

Theo VnExpress