TP.HCM dự kiến bãi bỏ thủ tục thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà đất

Kiều Châu

13:10 15/06/2016

BizLIVE - UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu đề xuất UBND thành phố thực hiện bãi bỏ thủ tục “thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở”.

TP.HCM dự kiến bãi bỏ thủ tục thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà đất

Nhiều người dân phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm để hoàn tất bản vẽ sơ đồ hiện trạng nhà đất. Ảnh: NLD.

Đồng thời, giao hai sở trên đề xuất cơ chế tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến tách thửa, chuyển nhượng một phần nhà ở và đất ở phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Ngoài ra, UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận-huyện và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức có chức năng đo vẽ, đảm bảo thực hiện đúng quy định; đề xuất giải pháp tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức có nhu cầu đo vẽ; phối hợp với Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai…
Theo Quyết định 3492/2009 của TP.HCM công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại thành phố, có hai thủ tục liên quan đến bản vẽ. Thứ nhất là thẩm định bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị thực hiện. Thứ hai là xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, đất do Phòng Tài nguyên và môi trường thực hiện.
Năm 2011, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, TP.HCM đã quyết định bãi bỏ thủ tục xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, đất do Phòng Tài nguyên và môi trường thực hiện, nên hiện nay chỉ còn thủ tục thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở do Phòng Quản lý đô thị thực hiện còn hiệu lực.
Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 43/2014 về bản vẽ: “UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai “xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ”. Hiểu một cách đơn giản là theo Nghị định 43, bản vẽ vẫn phải được thẩm định nếu do tổ chức, cá nhân tự lập. Còn với bản vẽ đã có đơn vị đo vẽ lập và xác nhận thì khỏi phải thẩm định.
Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng, bản thân các công ty đo vẽ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trách nhiệm của họ có giới hạn và cũng có thể thành lập rồi giải tán sau một vài năm nên nếu lúc đó xảy ra tranh chấp nhà, đất liên quan đến bản vẽ thì không ai chịu trách nhiệm? Chưa kể tình huống công ty đo vẽ bắt tay vẽ lụi, làm bừa thì rủi ro cho người mua càng lớn.

KIỀU CHÂU