BizLIVE - Sau khi quy hoạch được duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, các vấn đề về đầu tư, đất đai, tài chính khác có liên quan được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
Thanh Hóa lập quy hoạch Khu đô thị mới phía Đông Nam và Đông Bắc thị trấn Thiệu Hóa
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông Nam và phía Đông Bắc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa. 
Văn bản trên được ban hành sau khi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhận được đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3906/SXD- QH ngày 30/6/2020 về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông Nam và phía Đông Bắc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, kèm theo Công văn số 33/BĐT-TP ngày 30/5/2020 của Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát - Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Khánh Linh - Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Xuân Hùng và Công văn số 39/BĐT-HH ngày 11/5/2020 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Hải.
Tại văn bản trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, giao UBND huyện Thiệu Hóa rà soát khu vực lập quy hoạch Khu đô thị mới phía Đông Nam và phía Đông Bắc thị trấn Thiệu Hóa theo đề xuất của các công ty trên để tổ chức lập quy hoạch chi tiết, đảm bảo phù hợp chức năng của khu đất với định hướng điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa hiện đang lập. 
Sau khi quy hoạch được duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, các vấn đề về đầu tư, đất đai, tài chính khác có liên quan được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

VẠN XUÂN