BizLIVE - Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đại Việt và Công ty TNHH Hoàng Tuấn được giao tự bỏ kinh phí nghiên cứu khảo sát, đề xuất phương án lập quy hoạch Khu đô thị Newhouse City.
Thanh Hóa lập Khu đô thị Newhouse City nằm trên 3 xã
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản 10880/UBND-CN thống nhất chủ trương để liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đại Việt và Công ty TNHH Hoàng Tuấn tự bỏ kinh phí nghiên cứu khảo sát, đề xuất phương án lập quy hoạch Khu đô thị Newhouse City tại các xã Hoằng Minh, Hoằng Vinh, Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tổng hợp vào đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.
Liên danh công ty cũng có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa để trình duyệt quy hoạch, đảm bảo sự kết nối, mở rộng của thị trấn Bút Sơn.
Sau khi đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 được duyệt, liên danh công ty đề xuất lập quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung được duyệt đảm bảo các quy định hiện hành về quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật có liên quan. Chi phí nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch do liên danh công ty chịu trách nhiệm và không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Hoàng Tuấn thành lập ngày 19/9/2002, đóng trụ sở tại Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long - xã Hoằng Long - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá. 
Giám đốc điều hành là ông Nguyễn Duy Nở. Phó Giám đốc là ông Nguyễn Văn Tuấn. Giữa năm 2016, công ty tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Trong đó, ông Nở nắm 77% vốn, ông Nguyễn Văn Tuấn nắm 23% vốn.
Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đại Việt được thành lập vào ngày 23/3/2017, có trụ sở tại số 203 Nguyễn Huy Tưởng - phường Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - Hà Nội.
Vốn điều lệ thời điểm công ty mới lập đạt 390 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn nhất là ông Lê Văn Hải (sinh năm 1984) nắm 90% vốn, hai cổ đông sáng lập còn lại là Kim Văn Bộ (5%) và Vũ Văn Tuấn (5%). Do nắm số cổ phần lớn nhất nên ông Hải là Chủ tịch HĐQT công ty.  

VẠN XUÂN