Hà Nội thúc các chủ đầu tư bàn giao phí bảo trì chung cư cho ban quản trị

Hoàng Hà

21:38 29/08/2017

BizLIVE - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư các dự án chung cư có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập ban quản trị nhà chung cư và thực hiện bàn giao hồ sơ nhà chung cư, thu và bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cho ban quản trị.

Hà Nội thúc các chủ đầu tư bàn giao phí bảo trì chung cư cho ban quản trị

Thời gian qua, tình trạng tranh chấp giữa chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư tại Hà Nội diễn ra khá thường xuyên. Ảnh minh họa.

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua, việc triển khai thực hiện quy chế quản lý, sử dung nhà chung cư trên địa bàn thành phố chưa thực sự hiệu quả, hấu hết chủ đầu tư còn chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập ban quản trị (hiện mới thành lập khoảng 40%); tình trạng tranh chấp giữa chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư về diện tích thuộc phần sở hữu chung diễn ra phổ biến; thu phí dịch vụ trông giữ xe chưa đúng quy định; chậm bàn giao kinh phí bảo trì 2% từ chủ đầu tư cho ban quản trị quản lý; công tác phòng cháy, chữa cháy còn nhiều bất cập...
Bên cạnh đó, sự chủ động vào cuộc của các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu nhà chung cư trong việc thực hiện quỵ chế quản lý, sử dụng nhà chung cư chưa thường xuyên; việc xử lý những vấn đề phát sinh trong quản lý, sử dụng nhà chung cư còn chậm, hiệu quả chưa cao...
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, ngày 28/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.
Theo đó, UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm: Ngay sau khi đủ điều kiện, tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập ban quản trị nhà chung cư và thực hiện bàn giao hồ sơ nhà chung cư, thu và bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Thông tư số 02/2016/TT-BXDT.
UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư) có trách nhiệm: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho ban quản trị; trong việc quyết toán số liệu và bàn giao kinh phí bảo trì giữa chủ đầu tư và ban quản trị.
Đồng thời, chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn (nơi có nhà chung cư) trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư khi chủ đầu tư đã tổ chức hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham gia hoặc chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo quy chế.
Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập ban quản trị theo quy chế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết những trường hợp phức tạp kéo dài...
Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Lập và triển khai trong quý III kế hoạch kiểm tra các tòa nhà chung cư thương mại đã được đưa vào quản lý vận hành trên địa bàn.

HOÀNG HÀ