Hà Nội điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị S3

Vạn Xuân

15:27 05/06/2018

BizLIVE - Theo phê duyệt, tổng diện tích quy mô đề xuất điều chỉnh khoảng 656,44ha; Quy mô dân số khoảng 111.483 người.

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị S3

Phối cảnh tổng thể phân khu đô thị S3.

UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5.000 tại các ô quy hoạch ký hiệu C3, C5, Fl, F2, F3, F4, F5, F6 và Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch GS4-1 (phần quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật), thuộc địa giới hành chính các phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm; phường Dương Nội, quận Hà Đông và các xã Vân Canh, An Khánh, huyện Hoài Đức.
Theo phê duyệt, tổng diện tích quy mô đề xuất điều chỉnh khoảng 656,44ha; Quy mô dân số khoảng 111.483 người.
Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ tại Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, định hướng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (phần quy hoạch sử dụng đất tại khu vực dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm và định hướng hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Khu đô thị An Khánh (D3)) đã được UBND Thành phố phê duyệt.
Hình thành khu đô thị hiện đại gắn kết với tuyến đường sắt đô thị, giao thông công cộng và các đô thị trong khu vực; tạo tiền đề góp phần thực hiện kế hoạch giãn dân khu vực nội đô Thành phố; phục vụ lợi ích của cộng đồng, phù hợp với nhu câu phát triên đô thị.
Đồng thời, làm cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư và làm cơ sở để các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.
Để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, UBND TP.Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận bản vẽ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5.000 tại các ô quy hoạch ký hiệu C3, C5, Fl, F2, F3, F4, F5, F6 và Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch GS4-1 (phần quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật) phù hợp với nội dung quyết định phê duyệt này theo đúng các quy định.
Giao UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với UBND quận Hà Đông,UBND huyện Hoài Đức, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

VẠN XUÂN