Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside

Vạn Xuân

15:26 05/06/2018

BizLIVE - UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside

Phối cảnh khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside.

Theo phê duyệt, khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside có phía Tây Bắc giáp đường Thạch Bàn; Phía Đông Bắc giáp đường hiện có; Phía Đông Nam giáp khu vực hồ nước hiện có; Phía Tây Nam giáp khu tái định cư phục vụ dự án Công viên Công nghệ Thông tin và khu dân cư hiện có thuộc phường Thạch Bàn.
Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng: 78.914m2 (7,89 ha). Quy mô dân số khoảng 2.811 người.
Theo UBND TP.Hà Nội, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014; Thực hiện chủ trương của UBND Thành phố về việc di chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, tạo môi trường phát triển bền vững cho dân cư khu vực; Xây dựng khu vực chức năng đô thị theo hướng sinh thái, đồng bộ công trình kiến trúc, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với các chỉ tiêu phù họp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
Đồng thời, xác định cơ cấu sử dụng đất hợp lý, chỉ tiêu cơ bản về dân số, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng lô đất phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N10 được duyệt.
Để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, UBND TP.Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức, kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ và quy định quản lý đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 phù hợp quyết định này. 
Cùng với đó, phối hợp với UBND quận Long Biên và Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside tổ chức công bố công khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.
Theo phê duyệt, Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside có trách nhiệm triển khai lập dự án đầu tư xây dựng phù hợp với điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 kèm theo quyết định phê duyệt này. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các chủ đầu tư dự án ở lân cận trong quá trình thực hiện; dự án đầu tư, đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

VẠN XUÂN