Điều chỉnh quy hoạch Khu trung tâm văn hóa, thể thao Đông Anh

Vạn Xuân

10:54 05/10/2018

BizLIVE - Khu đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết có tổng diện tích khoảng 69.304,45m2, thuộc ô quy hoạch VII.4.1 Quy hoạch phân khu đô thị N7. 

Điều chỉnh quy hoạch Khu trung tâm văn hóa, thể thao Đông Anh

Ảnh minh họa.

UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm văn hóa, thể dục thể thao huyện Đông Anh.
Theo phê duyệt, Khu Trung tâm văn hoá, thể dục thể thao huyện Đông Anh thuộc địa giới hành chính của xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh, thuộc ô quy hoạch VII.4.1 Quy hoạch phân khu đô thị N7. 
Khu đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết có tổng diện tích khoảng 69.304,45m2 được phân chia thành các ô đất quy hoạch, bao gồm các chức năng sử dụng đất chính như: Khu nhà thi đấu (TT1), điều chỉnh tăng diện tích từ 13.386m2 lên 15.174m2 (tăng 1.788m2); Khu sân thể thao ngoài trời (TT2), điều chỉnh giảm diện tích từ 1.926m2 xuống còn 1.609m2 (giảm 317m2) để tăng diện tích khu đất nhà thi đấu đa năng TT1.
Khu bể bơi (TT3), điều chỉnh giảm diện tích từ 2.928m2 xuống còn 2.224m2 (giảm 704 m2 chủ yếu là phần thảm cỏ phía trước) để đảm bảo lối đi lại trong khuôn viên trung tâm văn hóa.
Khu nhà văn hóa và các công trình phụ trợ (VH), điều chỉnh tăng diện tích từ 15.096m2 lên 20.045m2 (tăng 4.949m2) để đảm bảo bố trí độc lập khu nhà văn hóa xây mới theo phương án kiến trúc đã được duyệt và khu nhà truyền thống hiện có.
Khu sân hội chợ triển lãm (TL), điều chỉnh giảm diện tích từ 4.288m2 xuống còn 4.250m2 (giảm 38m2) để dành diện tích cho khu vực cổng vào chính.
Khu cây xanh vườn hoa, điều chỉnh giảm diện tích từ 5.477m2 xuống còn 4.997,5m2 (giảm 479,5m2) so với quy hoạch chi tiết đã được duyệt…
Để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, Hà Nội giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra và xác nhận hồ sơ, bản vẽ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm văn hóa, thể dục thể thao huyện Đông Anh tại xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh phù hơp với quyết định này.
Giao UBND huyện Đông Anh chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai nội dung Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết được duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân được biết.

VẠN XUÂN

Từ khóa: Quy hoạch, Hà Nội