BizLIVE - Theo phê duyệt, quy mô diện tích lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết rộng 50 ha, quy mô dân số khoảng 18.300 người.
Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị rộng 50 ha ở Hưng Yên
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A – Khu đô thị mới phía Đông huyện Văn Giang (Khu đô thị Modus) trên địa bàn xã Long Hưng, huyện Văn Giang.
Theo phê duyệt, quy mô diện tích lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết rộng 50 ha, quy mô dân số khoảng 18.300 người.
Lý do điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển đô thị Văn Giang đạt tiêu chị đô thị loại II; cập nhật hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở hướng tuyến Vành đai 3,5 đã được cắm mốc; nghiên cứu đề xuất điều chỉnh cục bộ không gian kiến trúc cảnh quan cho khu A – Khu đô thị mới phía Đông huyện Văn Giang phù hợp với nhu cầu phát triển của khu vực.
Để điều chỉnh quy hoạch dự án trên, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên giao đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Bách Giang –DCI phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Văn Giang triển khai công bố quy hoạch, xác định chỉ giới xây dựng; làm căn cứ để triển khai các bước tiếp theo của dự án. Đồng thời, quản lý xây dựng theo quy hoạch.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu, việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án thành phần phải phù hợp với phân kỳ, tiến độ đầu tư; đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch xây dựng và phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận về mặt bằng tổng thể, phương án thiết kế kiến trúc công trình, thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng… theo quy định.

VẠN XUÂN