BizLIVE - TP cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của Công ty TNHH Đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam cần xin ý kiến Thủ tướng.
Điều chỉnh dự án tại Khu đô thị Tây Bắc: Phải báo cáo Thủ tướng
Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa có ý kiến chỉ đạo về điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị đại học quốc tế tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (thuộc Khu đô thị Tây Bắc TP).

Theo đó, ông Võ Văn Hoan giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TP lập tờ trình báo cáo trình Thường trực UBND TP xin ý kiến về điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị đại học quốc tế tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (thuộc Khu đô thị Tây Bắc TP).

Phó Chủ tịch TP nêu, việc Công ty TNHH Đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam đề xuất điều chỉnh quy hoạch theo hướng thay đổi cơ cấu sử dụng đất và phân khu chức năng sẽ ảnh hưởng, tác động lớn đến cơ cấu sử dụng đất toàn Khu đô thị Tây Bắc TP, không phù hợp với quỹ đất xây dựng trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học khu vực phía Tây Bắc TP (600 ha) đã được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng TP và cơ cấu sử dụng đất, quy mô dân số của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Tây Bắc TP đã được UBND TP phê duyệt (hiện đang tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch).

Do vậy, việc điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của Công ty TNHH Đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam cần báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy mô sử dụng đất giáo dục đào tạo và Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Xây dựng về chỉ tiêu sử dụng đất giáo dục đào tạo.

Với những khó khăn nêu trên, kiến nghị trình tập thể Thường trực UBND TP, với 2 phương án tổ chức thực hiện như sau: Phương án 1, thực hiện dự án theo đề xuất của nhà đầu tư và Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất và cần phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Phương án 2: Thực hiện dự án theo đúng nội dung đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 được duyệt tại Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 12/4/2012 của UBND TP. Sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy mô dân số được phân bổ cho các khu vực đô thị (trong đó có Khu đô thị Tây Bắc), cơ cấu quỹ đất giáo dục đào tạo được điều chỉnh. Trên cơ sở đó sẽ tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị đại học quốc tế (thẩm quyền thuộc UBND TP).

HUYỀN TRÂM