BizLIVE - Khu vực điều chỉnh cục bộ thuộc phân khu 4 ô phố ký hiệu ZV-7 của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu TP.HCM.
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu trung tâm TP.HCM 930ha
Trung tâm TP.HCM hiện hữu nhìn từ phía quận 2 - Ảnh: Huyền Trâm.

UBND TP.HCM vừa duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (930ha) tại ô phố ký hiệu ZV-7.

Cụ thể, phía Đông Bắc giáp đường Trương Định và Trường mầm non Hoa Mai; phía Đông Nam giáp đường Điện Biên Phủ; phía Tây Bắc giáp đường Tú Xương và Trường mầm non Hoa Mai; phía Tây Nam giáp đường Bà Huyện Thanh Quan.

Lộ giới các tuyến đường có liên quan gồm đường Tú Xương 16m; đường Điện Biên Phủ 30m; đường Bà Huyện Thanh Quan 20m; đường Trương Định 20m.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc cập nhật và thể hiện trong hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu TP.

Sau khi rà soát, đánh giá quá trình thực hiện Đề án này theo định kỳ thời hạn đã được quy định, cần tổng hợp các nội dung điều chỉnh để đưa vào nội dung nghiên cứu điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu TP (trong đó có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội).

Trong quá trình quản lý, tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ để có giải pháp khắc phục những phát sinh (nếu có) do điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án, đảm bảo việc quản lý, phát triển đô thị phù hợp với nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP phối hợp với UBND quận 3 thực hiện công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 này theo quy định.

HUYỀN TRÂM