Đà Nẵng: Phát hiện sai phạm hơn 40,6 tỷ đồng, 3,1 nghìn m2 đất

Thân Giang

17:02 31/07/2018

Chánh Thanh tra Đà Nẵng Trần Huy Đức cho biết, sau khi kế hoạch thanh tra năm 2018 được phê duyệt, Thanh tra thành phố đã tập trung điều chỉnh, xử lý nội dung kế hoạch thanh tra giữa các ngành và địa phương để tránh trùng lắp, chồng chéo và cùng thanh tra các cấp, ngành khẩn trương triển khai thực hiện.

Đà Nẵng: Phát hiện sai phạm hơn 40,6 tỷ đồng, 3,1 nghìn m2 đất

Ảnh minh họa.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 2.505 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực (36 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm, 2.469 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành).
Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm hơn 40,6 tỷ đồng, hơn 3,1 nghìn m2 đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý bằng hình thức khác số tiền hơn 36,6 tỷ đồng, hơn 3,1 nghìn m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 8 trường hợp, chuyển cơ quan điều tra 4 trường hợp, đã ban hành 3.551 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 10,7 triệu đồng.
Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 6 tháng đầu năm cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn thành phố đã tiếp 2.893 lượt người; tiếp nhận 2.679 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.
Qua phân loại, có 54 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết. Giải quyết được 28 vụ thông qua giải thích, thuyết phục và bằng quyết định hành chính. Có 4 vụ việc khiếu nại đúng, 1 vụ khiếu nại đúng một phần, 21 vụ việc khiếu nại sai. Số đơn còn lại đang giải quyết là 26.
Số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là 12. Giải quyết được 6 vụ. Kết quả, cả 6 vụ là tố cáo sai. Các quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.
Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không có trường hợp nào tồn đọng phải kiểm tra, rà soát, giải quyết theo kế hoạch trên.
Đối với các trường hợp khiếu nại kéo dài được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, thành phố đã tổ chức thực hiện xong. Hiện vẫn còn 11/24 trường hợp tiếp tục khiếu nại. Các trường hợp này, cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục, thường xuyên tiếp dân để vận động, thuyết phục thực hiện kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng.
Còn trường hợp khiếu nại đông người ở khu vực Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, mặc dù đã được Bộ Tài nguyên Môi trường và Thủ tướng Chính phủ có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng hiện nay vẫn còn tiếp tục khiếu nại. 
Ngày 8/1/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 03/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc tiếp tục thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 12/9/2016; việc điều chỉnh quy hoạch đối với phần diện tích đất làm công viên, cây xanh tại khu vực gần nhà thờ Cồn Dầu thành đất ở chỉ thực hiện nếu diện tích đất ở gần nhà thờ theo quy hoạch của dự án không đủ để xem xét, xử lý cho các hộ dân đang khiếu nại.
Hiện, UBND thành phố đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch khu vực Cồn Dầu và thực hiện các thủ tục theo chỉ đạo tại các văn bản nêu trên, đồng thời thường xuyên vận động, thuyết phục các hộ dân để phối hợp thực hiện.
Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Đức cho biết, ngành Thanh tra thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh; thường xuyên theo dõi và và có biện pháp xử lý các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ (nếu phát sinh).
Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đúng kế hoạch và hiệu quả các đoàn thanh tra theo kế hoạch và đột xuất theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tích cực tham gia, phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Tiền Phong