Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng vừa có văn bản công khai thông tin quỹ đất hiện do Trung tâm quản lý. Theo đó, toàn TP có 23.458 lô đất tái định cư.
Đà Nẵng còn dư hơn 23 nghìn lô đất tái định cư
Đà Nẵng còn dư hơn 23 nghìn lô đất tái định cư.
Trong tổng số hơn 23 nghìn lô đất tái định cư, có 15.607 lô đã có mặt bằng, 7.851 lô chưa có mặt bằng.
Trên địa bàn quận Cẩm Lệ có 3.770 lô, với 3.328 lô đã có mặt bằng và 442 lô chưa có mặt bằng.
Quận Hải Châu có 251 lô đã có mặt bằng. Quận Thanh Khê có 93 lô đã có mặt bằng.
Quận Sơn Trà có 1.884 lô, với 1.590 lô đã có mặt bằng, 294 lô chưa có mặt bằng.
Quận Ngũ Hành Sơn có 8.078 lô, trong đó 3.781 lô đã có mặt bằng, 4.297 lô chưa có mặt bằng.
Quận Liên Chiểu có 4.055 lô, với 3.385 lô đã có mặt bằng, 670 lô chưa có mặt bằng.
Huyện Hòa Vang có 5.327 lô, với 3.179 lô đã có mặt bằng, 2.148 lô chưa có mặt bằng.
Vẫn theo, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng, toàn TP có 247 khu đất lớn đã có mặt bằng, với diện tích 1.311.851,8m2.
Media player poster frame
Cụ thể, quận Cẩm Lệ có 55 khu đất, với diện tích 375.024,5m2. Quận Hải Châu có 11 khu đất, diện tích 114.095,9m2.
Quận Thanh Khê có 3 khu đất, với diện tích 9.157,5m2. Quận Sơn Trà có 71 khu đất, diện tích 202.539,2m2.
Quận Ngũ Hành Sơn có 52 khu đất, diện tích 221.304,3m2. Quận Liên Chiểu có 21 khu đất, diện tích 120.561,2m2.
Huyện Hòa Vang có 34 khu đất, với diện tích 295.372,3m2.
Theo đơn vị này, việc công khai thông tin quỹ đất giúp cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận thông tin liên quan về đất đai làm cơ sở cho việc phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng như việc nhận đất tái định cư được thuận lợi.

Theo VietnamNet