Bắc Ninh thu hồi hơn 1.000m2 đất của HDB Việt Nam

Vạn Xuân

16:44 25/04/2019

BizLIVE - Diện tích đất bị thu hồi này sẽ được giao cho Công ty TNHH thiết bị điện 1-5 thuê để xây dựng tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, siêu thị và văn phòng cho thuê.

Bắc Ninh thu hồi hơn 1.000m2 đất của HDB Việt Nam

Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành vừa ký quyết định về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH thiết bị điện 1-5 thuê để xây dựng tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, siêu thị và văn phòng cho thuê; cho phép Công ty cổ phần tập đoàn HDB Việt Nam tiếp tục thuê đất để xây dựng chợ Lim, huyện Tiên Du. 
Theo đó, tỉnh Bắc Ninh thu hồi 1.029,0m2 đất đã giao cho Công ty cổ phần tập đoàn HDB Việt Nam thuê và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giao khu đất thu hồi này cho Công ty TNHH thiết bị điện 1-5 thuê để xây dựng tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, siêu thị và văn phòng cho thuê tại xã Nội Duệ, huyện Tiên Du. Thời hạn thuê đất đến ngày 06/6/2058.   
Quyết định này của UBND tỉnh Bắc Ninh được ban hành trên cơ sở đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn HDB Việt Nam, Công ty TNHH thiết bị điện 1-5 , UBND huyện Tiên Du, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.
Cũng tại quyết định trên, UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép Công ty cổ phần tập đoàn HDB Việt Nam tiếp tục thuê phần diện tích còn lại 38.244,0m2 để xây dựng chợ Lim, tại xã Nội Duệ và thị trấn Lim, huyện Tiên Du.
Để thực hiện quyết định trên, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng tổ chức bàn giao khu đất; ký hợp đồng thuê đất và hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định. 

VẠN XUÂN